top of page

Papírna Plzeň

stavba: územní studie
místo: Papírna Plzeň
klient: veřejný investor
návrh: 05/2017
realizace: 2017+
zastavěná plocha: Papírna Plzeň

team:
Ivana Drncová, Josef Váně, Lenka Broučková, Filip Rašek, Jan Ret, Jakub Mareš

Industriální areál papírny, vtisknutý k řece Radbuze, patří k Plzni po dlouhé desítky let a vysoký cihelný komín je jednou z průmyslových dominant širšího centra města. Šlo o poslední území v Plzni této velikosti a mělo se původně bourat. Ve spolupráci s majitelem a budoucími nájemci jsme vytvořili draft a následně čistopis územní studie. Papírna nyní slouží ke kulturním účelům, s kavárnou, koncertními sály a také sídly mnoha firem. Bude se řešit další návaznost na lokalitu, park a okolí náplavky.

Představovaná územní studie zahrnuje koncepční řešení v kontextu lokality, čtvrtě, ale i celého města Plzeň, pracuje s návaznostmi a reflektuje vstupující faktory a přináší nejvýhodnější řešení jak pro investora, tak pro město a jeho obyvatele.

  • Facebook
  • Instagram
  • Pinterest
  • LinkedIn
k světu logo
bottom of page