top of page

Univerzita Plzeň

stavba: územní studie ZČU + modulové stavby
místo: Plzeň - Bory
klient: veřejný investor
návrh: 02/2016
realizace: 2016+
zastavěná plocha: Západočeská univerzita

team:
Jakub Mareš, Jan Ret, Eva Kubjátová

Zadáním bylo navrhnout stavby ke sportu a kulturnímu vyžití pro Katedru tělesné výchovy a sportu v areálu Západočeské univerzity v Plzni. Ještě před samotným návrhem těchto drobných staveb bylo důležité a nezbytně nutné zabývat se souvislostmi a vazbami nejen v rámci areálu, ale i ve vztahu k centru Plzně.

Jako hlavním tématem bylo vyřešení centrálního prostranství, jenž velkorysým měřítkem a adekvátní velikostí odpovídá kampusu krajského města. Pobyt v tomto prostoru však není v současnosti nikterak příjemný. Prostor je z jedné strany opticky neuzavřený a uniká tak směrem do volné krajiny, programově je prostranství taktéž dlouhodobě nevyužité.

Navrhovaný stav hledá ideální řešení pro prostor centrálního prostranství, pro který zároveň stanovuje program související s jednotlivými stavbami, opticky jej uzavírá a návrhem výhledově otevírá diskusi jakým směrem se má rozvoj celého areálu kampusu Západočeské univerzity v Plzni ubírat.

  • Facebook
  • Instagram
  • Pinterest
  • LinkedIn
k světu logo
bottom of page